In een arbeidsmarkt waarin jobs voortdurend veranderen, is werkbaar werk actueler dan ooit tevoren. Maar wat is werkbaar werk nu concreet? En wat kunnen de overheid, werkgevers en werknemers ondernemen om deze ambitie waar te maken? Ontdek in deze blog 5 concrete tips om werkbaar werk concreet te maken.

Wat is werkbaar werk?

Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans toelaat. Wie een werkbare job heeft, haalt energie uit zijn werk en blijft langer aan de slag.

Hoe ver staan we?

Hoewel er sinds de start van de werkbaarheidsmeting in 2004 jaarlijks vooruitgang werd geboekt, kelderde het werkbaarheidsniveau in 2016 tot een nieuw dieptepunt. De daling van 54,6% (2013) naar 51,0% (2016) geeft een duidelijk signaal dat er onmiddellijk werk aan de winkel is.

Wiens verantwoordelijkheid is het?

Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is werkbaar werk een gedeelde verantwoordelijkheid. Inzetten op werkbaar werk is immers een win-win situatie voor zowel werknemers als werkgevers.

 • Werknemers blijven langer en met meer voldoening aan de slag.
 • Werkgevers kunnen rekenen op meer gedreven, competente en productieve medewerkers.

Aangezien we vandaag de dag steeds langer aan het werk zijn, is werkbaar werk ook voor de Vlaamse Overheid een prioriteit. Naar aanleiding van hun akkoord eind 2018 trachten de Vlaamse Regering en sociale partners werkbaar werk in toenemende mate te stimuleren. Het Vlaams Actieplan Werkbaar Werk wil bedrijven sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan.

Met de Werkbaarheidscheques van de Vlaamse Overheid, kunnen alle ondernemingen uit de profit sector tot €10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Van mei tot december 2019 kunnen alle ondernemingen die aan de criteria voldoen, beroep doen op een steunpercentage van 60%.

5 tips voor werkbaar werk

1. Zelfkennis

Weten waar je goed in bent en wat jou motiveert, helpt je niet alleen bij de keuze van je job, maar ook bij de succesvolle uitvoering ervan. Nu levenslang leren een must is voor de toekomst, is het belangrijk om competenties en vaardigheden te leren die passen bij wie je bent en je daardoor ook energie zullen geven.

 • Tip voor de werknemer: Neem de tijd om te ontdekken wie je bent en waar je energie uit haalt.
 • Tip voor de werkgever: Geef je werknemers de kans (en liefst ook de tools) om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

2. Flexibiliteit

Hoewel “nine to five” jobs lang de norm is geweest, strookt dit ritme niet langer met de realiteit. Omdat elke werkdag anders verloopt, draagt de vrijheid om zelf te bepalen hoe je je taken uitvoert sterk bij aan de werkbaarheid van je job. Zelf prioriteiten stellen en bepalen waar en wanneer je werkt, maakt het mogelijk om je werk beter met je privéleven te combineren. 

 • Tip voor de werknemer: Focus op een efficiënte indeling van je werkdag.
 • Tip voor de werkgever: Geef je werknemers de mogelijkheid om zelf te bepalen waar en wanneer ze werken.

3. Feedback

Ook dirigerend leidinggeven is niet langer van deze tijd. Lineaire communicatie maakt steeds meer plaats voor feedback op maat. Op een coachende manier leiding geven met aandacht voor de talenten van je medewerkers is niet alleen constructiever en effectiever, maar creëert ook ruimte voor het delen van ideeën.

 • Tip voor de werknemer: Stel jezelf open voor feedback. 
 • Tip voor de werkgever: Communiceer constructief en op maat van de medewerker.

4. Ontwikkeling

Aangezien onze arbeidsmarkt er binnen 10 jaar volledig anders zal uitzien, is het vanzelfsprekend dat je takenpakket de komende jaren een grote verandering zal ondergaan. Een bedrijfscultuur die ruimte biedt om te groeien en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, houdt werknemers up to date en gemotiveerd.

 • Tip voor de werknemer: Neem initiatief om nieuwe kennis en vaardigheden bij te leren.
 • Tip voor de werkgever: Geef je werknemers de kans om zichzelf zowel op als naast de werkvloer te ontwikkelen.

5. Collegialiteit

Als je weet dat de gemiddelde Belg gemiddeld 7,98 uur per dag op kantoor doorbrengt, dan is het contact met je collega’s van vanzelfsprekend belang. Een goede combinatie van inspanning en ontspanning, draagt bij aan een betere werksfeer en werkbaarder werk.

 • Tip voor de werknemer: Neem initiatief om je collega’s ook op een informele manier te leren kennen.
 • Tip voor de werkgever: Organiseer teambuildings of after work activiteiten.

Conclusie

In een maatschappij waarin we allemaal langer aan de slag zijn, heeft iedereen baat bij werkbaar werk. Of je nu werknemer, werkgever of beleidsmaker bent, we kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een aangename werkomgeving die aanzet tot zelfkennis, flexibiliteit, feedback, ontwikkeling en collegialiteit.

Dankzij de UQ Werkbaarheidsscan is de werknemer in staat zichzelf te ontdekken en ontwikkelen, zodat hij zelfzekerder, gelukkiger en beter inzetbaar is in zijn job. Bovendien verkrijgt de werkgever een actiegericht rapport met duidelijke inzichten over hoe hij zijn werknemers verder kan laten groeien binnen zijn organisatie. Een doeltreffende stap op weg naar meer werkbaar werk!