Op 31 januari 2019 sloegen AccentureBatenborchPsy@Work en UQ de handen in elkaar voor de organisatie van het Executive HR Debate 2019. De avond stond volledig in teken van de nieuwste trends die ons klaarstomen voor de future of work.

DE 4 PIJLERS VAN DE FUTURE OF WORK

  1. Digitalisering
  2. Career ownership
  3. Continuous learning
  4. People management

1. Digitalisering

Sandra Vandorpe, Strategy Talent & Organization Lead bij Accenture, sneed meteen het eerste onderwerp aan: hoe zal de workforce van de toekomst eruit zien? Al snel gaat het over de invloed van digitalisering. De technologie gaat razendsnel vooruit en beïnvloedt daarbij ook de arbeidsmarkt. Er is sprake van een liquid workforce. Dit houdt in dat iedereen zich op een flexibele en dynamische manier zal moeten opstellen ten opzichte van de nieuwe manieren van werken die digitalisering met zich meebrengt.

Ook automatisering maakt zijn intrede in steeds meer bedrijven en sectoren. Betekent dit dat onze jobs in het gedrang komen? Niet echt. Hoewel automatisering een duidelijke impact heeft op onze jobs, vormt dit ook een opportuniteit. We moeten leren om deze nieuwe trends naar een meerwaarde om te zetten. Zo wordt continu bijleren de nieuwe standaard. Vroeger studeerde je af en ging je met je diploma op zoek naar een job die je jarenlang zou uitvoeren. Deze manier van werken is stilaan verleden tijd. Zo investeren bedrijven steeds meer in de bij- en omscholing van hun medewerkers.

Daarnaast wint ook het menselijke aspect steeds meer aan belang. In een wereld waarin constant bijgeleerd wordt en artificial intelligence alomtegenwoordig is, maken soft skills en attitude het verschil. Waar de laatste jaren de nadruk op competenties lag, verschuift dit steeds meer naar talent. Het ontdekken van jouw talenten en motivatie is van enorm belang voor de workforce of the future. Wie denkt dat dit een verre toekomst blijft, heeft het zeker mis. Iedereen moet zijn/haar carrière in handen nemen om hiermee om te gaan. Career ownership is om die reden actueler dan ooit tevoren.

2. Career ownership

Thierry Lescrauwaet, CEO van UQ, geeft het voorbeeld van Katrien: een bankbediende die haar job sterk ziet veranderen. De loketten waar ze het grootste deel van haar loopbaan heeft doorgebracht gaan sluiten, met als gevolg dat ze haar carrière zal moeten heroriënteren. Er wordt verwacht dat ze haar carrière in eigen handen neemt, maar wat houdt dit concreet in?

De eerste stap naar career ownership is ontdekken wie je bent en waar je sterktes liggen. Dit blijkt geen evidente opgave. Onderzoek dat UQ met de Antwerp Management School heeft uitgevoerd, toont aan dat de gemiddelde Belgische werknemer moeite heeft om 3 van zijn talenten op te noemen. Bovendien worden de talenten die ze opnoemen vaak verward met competenties. Nochtans is inzetten op talent onontbeerlijk voor de toekomst. Volgens onderzoek van Gallup leidt dit tot betere resultaten en gelukkigere medewerkers.

Elke medewerker de kans geven om zichzelf te (her)ontdekken en optimaal te ontwikkelen: dat is de missie van UQ Job Boost. Het in kaart brengen van talent, motivatie, werkwaarden, teamrollen en (digitale) vaardigheden vormt de basis voor betere loopbaankeuzes. Het digitale platform geeft bovendien een aanzet naar het continue leerproces dat iedereen te wachten staat. Door jezelf te leren kennen, weet je ook op welke manier je het liefste leert en welke onderwerpen het beste bij jou passen.

3. Continuous learning

Ook Yannick Loop, CEO van Psy@Work, sprak over het belang van continu bijleren. Zoals reeds vermeld, wordt dit enorm belangrijk voor het werken van morgen. Met Psy@Work wordt e-coaching voor elke medewerker beschikbaar. Hiermee kan hij/zij een geïndividualiseerd leertraject volgen met keuze uit een zeer uitgebreid gamma van meer dan 75 modules, gaande van leiderschap, talent en communicatie tot wellbeing, werkgeluk en relaxatie. Daarnaast worden er tijdens het traject een aantal videosessies voorzien met een coach. Dit systeem van blended coaching garandeert een persoonlijke aanpak.

4. People management

Vanzelfsprekend speelt ook het management een prominente rol in de future of work. Elke manager wordt vandaag geacht een goede people manager te zijn die zijn/haar team goed kan begeleiden. Meer nog, volgens een onderzoek van LinkedIn is people management één van de meest gevraagde skills in 2019.

An-Sofie Dewaele vertelt ons over de Q7 Leader methodologie waarmee elke manager een betere people manager wordt. Door middel van 7 vragen die elke manager over zijn/haar team zou moeten weten, krijgt hij/zij in één oogopslag een datagedreven overzicht van welke teamleden verder ontwikkeld moeten worden en hoe deze verder kunnen doorgroeien. Zo wordt er naast individueel career ownership, ook binnen bedrijven rekening gehouden met het talent en potentieel van alle medewerkers.