Kennis is macht, een uitspraak die wordt toegeschreven aan Francis Bacon (1597). Hij benoemde daarmee kennis als één van de belangrijkste zaken in het leven. Maar anno 2023 weten we wel beter, toch? We weten dat minstens evenveel wijsheid in ons lichaam verscholen ligt. We weten dat vooral het verbinden van onze geest met ons lichaam essentieel is voor een gezond en gelukkig leven.  

Bewustzijn

Kennis legt een basis tot het verhogen van je algemene bewustzijn dat op zijn beurt weer helpt bij het maken van meer bewuste keuzes. Kennis en kennisdeling helpen met andere woorden bij het scheppen van kaders en om zaken in de juiste context te plaatsen. Het bewustzijn om je interne motivatie aan te wakkeren zodat je goede voornemens (want daarvoor is het toch de tijd van het jaar 😊) in gerichte acties kan omzetten en een duurzame verandering kan realiseren.

Het bewustzijn gaat dus niet alleen over het weten (“Ik weet dat bewegen je concentratie verhoogt”) maar ook over het voelen van pijn (“Ik ben me ervan bewust dat ik snel ben afgeleid en da’s knap vervelend”) en het ervaren van het positieve effect van de verandering (“Ik kan me beter focussen na een stevige wandeling”).  

Bewustzijn | UQalify

Maar de hamvraag is natuurlijk hoe je daarmee concreet aan de slag gaan. We bieden jou graag vier concrete tips aan waarmee je op de werkvloer een verschil kan maken: 

Tip 1 – Zet in op het verhogen van het bewustzijn op de werkvloer 

Als organisatie kan je een belangrijke rol spelen in het welzijn van je medewerkers. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een cultuur te creëren waarin medewerkers tot bewustwording worden gestimuleerd. Je kan daarbij programma’s uitwerken waar medewerkers inzicht krijgen in hun unieke talenten en hun grootste drijfveer. Waarbij ze ruimte krijgen tot experimenteren als onderdeel van het leerproces. Wedden dat het positief inwerkt op hun motivatie en hun engagement?! 

Tip 2 – Zet je deur écht open 

Niet voor het eerst horen we leidinggevenden zeggen: “Mijn deur staat altijd open voor mijn medewerkers”? Maar ondertussen zijn ze té druk en hebben ze geen tijd om hun volle aandacht te schenken aan diegene die erom vragen. En natuurlijk voelt een medewerker dat aan! Vinden jouw teamleden hun weg niet naar jou? Stel jezelf dan eens de vraag: “Staat mijn deur wel werkelijk voor hen open?”  

Tip 3 – Toon kwetsbaarheid 

In talentmanagementtrajecten zien we wel vaker hoe managers en leidinggevenden worstelen met het tonen van kwetsbaarheid. Want als manager kan je dat toch niet maken? Maar net door dat wél te doen, word je niet alleen ‘menselijker’, het werkt bovendien drempelverlagend en verbindend (een open deur voor je ‘open deur’-gesprekken 😉).  

Neen, meer kwetsbaarheid betekent niet dat je plots al je gedachten en emoties op tafel moet gooien. Het betekent wel durven toegeven dat iets niet goed voelt of dat je iets niet goed begrijpt. Het is hulp durven vragen wanneer je zelf niet over de nodige kennis of vaardigheid beschikt om een specifieke opdracht aan te pakken. Wedden dat je medewerkers zich daardoor pas écht erkend voelt, net omdat je beroep doet op zijn ware talent en/of expertise.  

Tip 4 – Toon oprechte interesse in je medewerkers 

Jouw rol als leidinggevende gaat niet alleen over het delegeren en managen van taken en verantwoordelijkheden. Het gaat er ook over dat je de vraag durft te stellen: “Hoe is het écht met jou?”. Over het identificeren van wat er in je team leeft. Over het stimuleren om in gesprek te gaan over hun algemeen welzijn. Over het normaliseren van gevoelens (“Het is normaal dat je je onzeker voelt”). Over het bieden van steun bij struggles die verder gaan dan de bedrijfstechnische. Vanuit deze oprechte interesse ontstaat een verbinding waardoor medewerkers zich (meer) veilig voelen om zich kwetsbaar op te stellen. Het werkt bovendien stimulerend om verder te groeien als mens en als professional en om daarbij hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen. 

Wil jij graag met je organisatie het bewustzijn van je medewerkers stimuleren? Hen inzicht bieden in hun talenten en grootste drijfveer zodat ze meer zichzelf kunnen zijn op de werkvloer? Contacteer om ons dan want we gaan hierover graag met jou in gesprek.