De impact van digitale inclusie op ons dagelijks leven is alleen maar sterker geworden sinds de COVID-19 pandemie. Tijdens de lockdowns betekende het kunnen omgaan met een laptop of smartphone zodat we ons konden wapenen tegen langdurig sociaal isolement en ons dagelijks leven konden verder zetten.  

Razendsnelle digitalisering

We hebben de samenleving in een onvoorzien tempo zien digitaliseren. Wat we echter hebben onderschat is dat bepaalde groepen in de samenleving werden buitengesloten. Niet alle leerlingen hadden thuis een laptop of internet, niet alle werknemers beschikten over voldoende digitale vaardigheden om vanuit huis te werken en niet alle patiënten konden online afspraken maken met hun zorgverleners. Zelfs vandaag geeft bijna de helft van de Belgen aan kwetsbaar te zijn voor digitale uitsluiting. 

De digitalisering van ons onderwijs, onze arbeidsmarkt, overheid en gezondheidszorg brengt vele voordelen met zich mee. Het bespaart ons tijd, maakt de zorg goedkoper, voorziet in specifieke behoeften en biedt een oplossing voor het groeiende tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. Spijtig genoeg zit niet iedereen mee aan boord van deze digitale trein en heeft niet iedereen toegang tot deze voordelen.   

Bijvoorbeeld: wie geen toegang heeft tot de juiste middelen of vaardigheden, heeft weinig kans op een arbeidsmarkt die steeds meer digitale competenties vereist. Dit begint al bij het solliciteren. Steeds meer werkgevers publiceren hun vacatures uitsluitend op digitale kanalen, vragen om een video-cv, voeren online assessments uit en houden de eerste gesprekken via platforms zoals Zoom of Microsoft Teams. 

Empowerment

Als we willen dat onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn gewaarborgd blijven, moeten we ons niet enkel richten op de verspreiding van digitale technologieën, maar ook op een meer inclusieve aanpak die de mens centraal stelt. Dit betekent dat mensen digitale tools op een zinvolle manier moeten kunnen gebruiken, zowel voor henzelf als voor de community waartoe ze behoren. Dit vereist niet alleen toegang en training, maar ook empowerment. Door mensen te helpen en te ondersteunen bij het benutten van de kansen die digitale technologieën bieden, genereren we sociale impact. Als mensen het gevoel hebben dat ze met behulp van digitale tools hun leven kunnen vormgeven en betekenis kunnen geven, creëren we als samenleving een positieve invloed op het welzijn en de welvaart van alle Belgen. 

Om deze empowerment te bereiken, zijn samenwerkingen nodig in een complex landschap met verschillende betrokken partijen. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat we voorkomen dat we naast elkaar heen werken en dat up- en reskilling beleid afgestemd wordt op de ambities van mensen. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt in staat is om deze empowered individuen op te nemen. 

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin digitale inclusie niet alleen een recht is, maar ook een bron van welzijn, kansen en vooruitgang voor alle mensen. Bouw jij mee?

Artikel geschreven door Ulrich Petré