Wist je dat we in ons leven gemiddeld 82.000 uren spenderen aan werk? En dat de enige activiteit die hoger scoort, slapen is? Redenen genoeg toch, om stil te staan bij het steeds meer besproken topic Werkgeluk! Wat het inhoudt? Welk verschil het al dan niet ervaren van werkgeluk maakt? En wat je zelf of als onderneming kan doen om werkgeluk te verhogen?

Het effect van werkgeluk

Werkgeluk werkt als een positief virus. Het verspreidt zich niet alleen onder de medewerkers maar het doet de onderneming ook naar buiten toe stralen. Het boost m.a.w. niet alleen de creativiteit, het engagement en de werkgoesting van medewerkers, maar werkgeluk fungeert ook als aantrekkingskracht voor partners, leveranciers, klanten en sollicitanten én het boost je business in het algemeen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gelukkige medewerkers 20 tot 30% productiever zijn, 3x meer creatief en dat werkgeluk de winstmarge van de organisaties tot maar liefst 150% doet stijgen!

De oorzaak dat medewerkers niet gelukkig zijn op hun werkplek is een combinatie van verschillende factoren. Enerzijds liggen er interne factoren aan de bron, zoals een gebrek aan intrinsieke motivatie en het niet kunnen omgaan met stress. Anderzijds spelen externe elementen een rol waarbij de leidinggevenden, de meest cruciale. Maar liefst 75% van de medewerkers zoekt om die redenen ander werk.

Zelf je werkgeluk creëren

Stond jij er wel eens bij stil of jij werkgeluk voelt? Niet die euforie nadat je een uitzonderlijk resultaat neerzette, maar wel dat bestendig gevoel van voldaanheid en dankbaarheid bij je job. Dat gevoel dat je met goesting weer een nieuwe werkdag doet oppakken en je job in het algemeen als vanzelf doet gaan. Stond je er wel een bij stil hoe werkgeluk ontstaat? Of je dat werkgeluk ook zelf in de hand kan werken?

Wel, dat kan je zeker! Denk er even over na (of ga voelen 😊) of je wel datgene doet wat écht bij je past. Datgene wat je gelukkig maakt omdat het past bij wie je bent en omdat je er instant blij van wordt als je ermee start. Want als je in je leven zoveel uren werkt, kan je toch maar beter datgene doen wat je écht leuk vindt zodat je nooit meer hoeft te werken, aldus Mahatma Gandhi.

Werkgeluk stimuleren vanuit de organisatie

Werkgeluk op de werkvloer begint bij een sterke organisatiecultuur. Het vraagt erom dat je niet alleen stilstaat bij de missie en visie van de organisatie, maar ook bij wie je bent als werkgever. Welke werkwaarden wil je binnen de organisatie uitdragen en zijn die voor alle medewerkers duidelijk? Want een organisatiecultuur is vaak eerder een verzameling van ongeschreven normen, waarden en gedragsregels die je systematisch moet ontdekken.

Laat het niet aan het toeval over! Maar sta even stil bij welke cultuur je wilt neerzetten. Hoe je die kan vertalen in de organisatiestructuren en werkprocessen én zeker ook in je leiderschap. Want wist je dat je met oprechte interesse en aandacht, met stimuleren van talent, vertrouwen bieden, met erkennen en waarderen van (het werk van) je medewerkers, de meest waardevolle bijdrage kan leveren aan het werkgeluk op de werkvloer?

weekvanhetwerkgeluk.be